Ilona Wielinga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact via:
info@ilonawielinga.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (wegens facturatie)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (wegens facturatie)
– Het afhandelen van uw betaling (wegens facturatie)

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad u als ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@ilonawielinga.nl, dan verwijderen ik de informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluiten indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Ik deel delen van uw persoonsgegevens met derden. Hieronder vallen de gegevens die ik door moet geven aan de belastingdienst. Daarnaast worden uw gegevens (naam en e-mailadres) opgeslagen op mijn webserver, gehost door Servio.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig en bewaar

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met me op.

Persoonsgegevens na aanleiding van een opdracht worden zeven jaar bewaard. Dit vanwege de factureringen, die tot 7 jaar na dato bewaard moeten worden voor de belastingdienst. Daarnaast komen uw gegevens (naam, contactgegevens en opdracht) in een klantenbestand, mocht ik ooit weer contact met u op willen nemen over de desbetreffende opdracht.

Cookies

Ik maak enkel gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand wat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw webbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u eerder opgeslagen informatie verwijderen uit uw browser.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geld echter niet voor de persoonsgegevens die nodig zijn bij het betalen van facturen en voor de belastingsdienst.
U kan bij mij een verzoek in dienen om de persoonsgegevens die ik van u bewaar in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar mij mailen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoort/id-nummer en BSN-nummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Dit verzoek kan u ook sturen naar info@ilonawielinga.nl

Ik zal zo spoedig mogelijk op uw aanzoek reageren, maar tenminste binnen vier weken.